Hoe werkt het?

Het online bemiddelingstraject bestaat uit de volgende stappen:

  1. Intake: uitleg over werkwijze, procedure en kosten
  2. Registratie basisgegevens: aanleggen online dossier, invullen intakeformulier
  3. Mediationovereenkomst opstellen en tekenen
  4. De deelnemers en de mediator communiceren via het discussieforum
  5. Dit beveiligde privé forum is alleen toegankelijk voor jullie en de mediator
  6. Hier wordt informatie uitgewisseld, worden kwesties en ideeën besproken
  7. Er wordt toegewerkt naar het maken van afspraken
  8. Deze worden vastgelegd in een Vaststellingsovereenkomst, Convenant of Ouderschapsplan
  9. Alles wordt zowel digitaal als op papier vastgelegd
  10. Alle gegevens blijven bewaard conform de wettelijke regels en termijnen