Vergoeding mediation


* Het peiljaar is twee jaar vóór het jaar waarin u nu de aanvraag doet. Bijvoorbeeld: aanvraag in 2017 dan gaan de vragen over het jaar 2015.

Let op, de regeling kan gewijzigd zijn. De meest recente gegevens vind je op de website Rechtsbijstand.nl